Want iedereen heeft recht op hygiëne

Samen tegen menstruatie-armoede

“Leaders bleed, period.”


ONZE VISIE

Wist je dat ongeveer 12% van de Vlaamse meisjes elke maand spijbelt omdat ze deze ‘luxegoederen’ niet kunnen betalen? Gemiddeld hebben meisjes hun maanstonden 5 dagen per maand, wat uitgerekend op een schooljaar op 50 spijbeldagen neerkomt. Deze meisjes missen bijna twee maanden school per jaar.

Waanzin zeg je? Dé waanzin zeggen wij! Daarom schieten we in actie en starten we in de stad het dichtst bij ons hart: de Antwerpse scholen. Dit pilootproject dient om daarna verder te schalen naar de rest van Vlaanderen.


ONZE MISSIE

Wie herkent het niet? Geheimelijk met een tampon of maandverband naar de wc gaan, 8 keer per dag naar de wc gaan om te checken of er een lekje is? Meisjes durven niet over hun maandstonden praten en dat schaamtegevoel wordt nog meer versterkt wanneer ze geen toegang hebben tot hygiënische middelen.

Anderzijds willen we de impact die (jonge) meisjes in menstruatiearmoede ervaren in het dagdagelijkse leven aanpakken. We willen hen helpen en zodat dit maandelijke natuurlijke voorval niet ten koste gaat van hun opleiding.


ONS VERHAAL

Van dichtbij werd een van ons geconfronteerd met het begrip ‘menstruatie-armoede’. Tijdens het winkelen sprak de security het meisje voor mij aan omdat zij gestolen zou hebben. Onmiddellijk gaf ze toe dat inderdaad het geval was. Na enige tumult kwamen we overeen dat de politie niet zou worden gecontacteerd en ik het doosje tampons voor mijn rekening zou nemen. Buiten spande ik een kort gesprek aan met het meisje in kwestie. Zij vertele me met veel schaamte dat geen instanties bestaan en dat er geen geld was thuis om uit te geven aan dit soort “luxeproducten”. Verontwaardigd en verbaasd ben ik onmiddelijk zelf beginnen researchen naar gratis menstruatieproducten voor mensen in nood en zo blijkt: het is praktisch onmogelijk…Blog op WordPress.com.